Zrádce

Slider

Zrádce

Slider

Zrádce – Renegade

Cíl:     Zničit vůdce nepřátelského týmu, (jestliže zrádce zničí vůdce svého týmu, vyhrává tým protivníka)
Týmy: 2
Čas:    30-45 minut

Vybavení:
Dvě vlajkové základny jako startovací stanoviště, z balíčku karet se vyberou dva krále a dva kluci potom se doplní o další libovolné karty, aby počet hráčů souhlasil s celkovým počtem karet, z karet se vytvoří dva balíčky, každý s jedním králem a klukem, potom z každého balíčku tahá karty jeden tým.

Pravidla:

  • pouze hráči, kteří si vytáhli krále, odkryjí karty, jsou to vůdci týmů
  • hráči, kteří si vytáhli kluka jsou zrádci, ti neodhalují svou identitu
  • vůdci budou označeni dvěma pásky přes paži
  • zrádci se mohou obrátit proti svému týmu, kdykoliv to uznají za vhodné
  • všichni hráči začínají hru na své vlajkové základně
  • hráči, kteří jsou zasaženi jsou venku ze hry do okamžiku, kdy dosáhnou hranice
  • hráči zasažení na hranici jsou venku ze hry
  • vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníků

Vítězství:
Zničit vůdce nepřátelského týmu, (jestliže zrádce zničí vůdce svého týmu, vyhrává tým protivníka)

Taktika:
Jako vůdce musíš držet všechny své bojovníky před sebou. Nikomu nevěř. Držte před sebou, drž je v dohledu! Potom bude těžké, aby se zrádce otočil proti Tobě. Jako zrádce musíš vyčkat až opadne vůdcova ostražitost, potom udeř! Nikdo by tě neměl odhalit před vyřazením vůdce.