Průzkum

Slider

Průzkum

Slider

Průzkum – Recon

Cíl:      Malé týmy musejí projít několika kontrolními stanovišti. Problém je, že všechny týmy musí projít stejnými.  Je to výborná varianta pro noční hru.
Týmy: několik pětičlenných týmů
Čas:   doporučený časový limit je 20 minut

Vybavení:
kontrolní stanoviště (pro každý tým jedno), jsou rozmístěna po celém hřišti a jasně označena praporkem (nebo něčím podobným), každé stanoviště má také tužku připevněnou na provázku, každé jinou barvu. Každý hráč má hrací kartu připevněnou na zápěstí (gumičkou). každý tým začíná hru nedaleko kontrolního stanoviště.

Pravidla:

  • hráči musí označit svou kartu barvami tužek na jednotlivých kontrolních stanovištích.
  • každý člen týmu, by se měl pokusit o označení své karty, ačkoliv to není povinné
  • body zasažených hráčů se do celkového skóre týmu nezapočítávají.
  • týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
  • zasažený hráč je vyřazen ze hry.
  • vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici soupeře.

Počítání bodů:
1 bod za každou barvu na kartě hráče,
5 bonusových bodů jestliže každá karta hráčů z jednoho týmu má nejméně dvě barvy,
5 bonusových bodů za každou další barvu, jestli jsou všechny karty týmu označeny,
2 bonusové body pro každého člena týmu, který má na kartě všechny barvy.

Vítězství:
Tým s největším počtem bodů

Taktika:
Jestliže jste se rozhodly sbírat body, utvořte kruhovou obranu okolo kontrolního stanoviště. Měli byste být otočeni tváří směrem ven. Každý hráč jde jednotlivě a označí svou kartu, jestliže budete napadeni, nebudete tedy zaskočeni jako houf u kontrolního stanoviště. Je to výborný scénář pro noční hru.