Gettysburg

Slider

Gettysburg

Slider

Gettysburg

Cíl:    Obdoba hry “Capture the flag”, ale na téma americké občanské války.
Týmy: 2 týmy – sever a jih
Čas:   doporučený časový limit je 30 minut

Vybavení:
Nesměji se používat žádné zásobníky, tuby nebo jakékoliv pevné pouzdro na kuličky. Dvě vlajkové základny, dvě vlajky zavěšené na základně.

Pravidla:

  • hráči mohou mít tolik kuliček, kolik si přejí.
  • kuličky musí být uloženy volně, nebo v plastikových sáčcích.
  • hráči musejí nabíjet kuličky rukou a další kuličky může být nabita až po výstřelu předchozí.
  • týmy zůstávají na startovacím stanovišti, dokud nezazní signál začátku hry.
  • zasažený hráč je vyřazen ze hry.
  • jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče).
  • vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozici protivníka.

Vítězství:
Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu.

Taktika:
Více než v jiných hrách, kde je omezeno střelivo, platí zásada, že bezpečněji je ve skupině a rozhoduje její palebná síla. Pokuste se koordinovat jednotky, tak aby jedna pálila a ostatní nabíjely. Postavte své jednotky do řady a přiřaďte jim čísla. Ať si zapamatují, jakého jsou čísla, lichého nebo sudého. Během hry může dát kapitán pokyn, střílí sudí, liší nabíjejí, liší pálí, sudí nabíjejí atd