Seber vlajku

Slider

Seber vlajku

Slider

Seber vlajku – Capture The Flag

Cíl:       Základem této hry je sebrat soupeři vlajku a dopravit ji na určené místo.
Týmy:  2
Čas:     30 minut

Vybavení:
dvě základny, dvě vlajky zavěšené viditelně u základen

Pravidla:

  • všichni hráči musí začínat hru na své vlajkové základně a nesmí opustit její prostor, dokud nezačne hra
  • zasažený hráč je vyřazen ze hry
  • jestliže, je hráč zasažen ve chvíli, kdy nese vlajku, musí ji upustit na zem, tam kde byl zasažen, nebo ji pověsit na nejbližší objekt (ne na dalšího hráče)
  • vyřazený hráč nesmí slovy ani gesty naznačovat žádné úmysly či pozice nepřátelského týmu
  • nesená vlajka musí zůstat neustále viditelná a musí být držena v ruce, přes ruku nebo okolo krku

Vítězství:
Získání nepřátelské vlajky a její doručení na mateřskou základnu
Taktika:
Základní myšlenka je ukořistit nepřátelskou vlajku. Jestliže se chcete vyhnout promíchání s nepřátelským týmem, snažte se o to. Jakmile ji máte, zanechte dvojici svých hráčů před nepřátelskou základnou pro případ, že se budou vracet s vaší vlajkou. Není nutné zde nechávat půlku týmu na obranu vlastní vlajky. Stačí dvojice hráčů, protože cílem není zastavit protivníka a zabránit mu v získání vaší vlajky, cílem je zpomalit jeho postup a získat čas pro své útočníky. Mimo to, čím více útočníků máte, tím snadněji ukořistíte protivníkovu vlajku vy. Útočníci by měly zůstávat ve větších skupinách, jestliže se rozdělíte na malé skupiny a narazíte na silnějšího protivníka budete poraženi. V množství je síla.